Mowa zależna reported speech odpowiedzi

Ćwiczenie

Przekształć następujące zdania na Mowę Zależna w języku angielskim. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij na trzy znaki zapytania.

Potrzebujesz pomocy?

Mowa zależna
 • I’m very tired.
 • She said she was very tired.

 • I’ll see them soon.
 • He said he would see us / them soon.

 • I’m going to the cinema.
 • She said she was going to the cinema.

 • I see the children quite often.
 • He said he saw the children quite often.

 • I’m having a bath.
 • She said she was having a bath.

 • I’ve already met their parents.
 • He said he had already met our / their parents.

 • I stayed in a hotel for a few weeks.
 • She said she had stayed in a hotel for a few weeks.

 • I must go home to make the dinner.
 • He said he had to / must go home to make the dinner.

 • I haven’t been waiting long.
 • She said she hadn’t been waiting long.