Present Simple Continuous pytania

Ćwiczenie Utwórz pytania o wytłuszczone wyrazy w czasie Present Simple lub Present Continuous. Rozpocznij pytania od takich wyrazów jak: who, whose, whom, what, which, where, when. Nie używaj skróconych form w tym ćwiczeniu ! Potrzebujesz pomocy? Czas Present Simple
Czas Present Continuous
1. Then she gets up.
?
2. She cleans the house.
?
3. Tom wakes his wife.
?
4. She does the shopping.
?
5. She gives them dinner when they come back.
?
6. Sometimes she does the washing up.
?
7. Tom’s wife is very happy.
?
8. He begins his work at eight.
?
9. He begins his work at eight.
?
10. She often talks to people at the bus stop.
?