Proste pytania po angielsku - odpowiedzi

 • Czy ja jestem studentem?
 • Am I a student?
 • Czy ty jesteś lekarzem?
 • Are you a doctor?
 • Czy on jest nauczycielem?
 • Is he a teacher?
 • Czy ona jest pielęgniarką?
 • Is she a nurse?
 • Czy to jest książka?
 • Is it a book?
 • Czy Tom jest studentem?
 • Is Tom a student?
 • Czy Susan jest studentką?
 • Is Susan a student?
 • Czy ty jesteś studentem?
 • Are you a student?
 • Czy to jest klasa?
 • Is it a class?
 • Czy Adam jest kelnerem?
 • Is Adam a waiter?