Przysłówki miejsca po angielsku

Tabelka poniźej pokazuje przysłówki miejsca w języku angielskim.

wyrazy jak: abroad, ahead, anywhere/everywhere/nowhere/somewhere, ashore, away/back, backwards/forwards, here/there, left/right, north/south, upstairs/downstairs
wyrazy, które mogą także funkcjonować jako przyimki: above, behind, below, beneath, underneath
łącznie dwa wyrazy aby położyć nacisk na miejsce: down below, down/up there, far ahead, far away, over here, over there

Pozycja przysłówków miejsca:

Przysłówki miejsca są używane po przysłówkach sposobu lecz przed przysłówkami czasu. Chris read quietly (sposób) in the library (miejsce) all afternoon (czas).

Przysłówki określające kierunek często są używane po czasownikach ruch (come, go, drive) i przed innymi wyrażeniami przysłówkowymi:
I drove to Manchester (kierunek) by train (sposób) next month (czas).

Jeżeli w zdaniu występuje więcej niż jeden przysłówek miejsca, wówczas 'mniejsze miejsca' są wymieniane przed 'większymi miejscami'.
He lives in a small house in a village outside Leeds in England.