Przysłówki sposobu po angielsku

Tabelka poniźej pokazuje przysłówki sposobu w języku angielskim.

Przymiotnik Przysłówek
Dodaj -ly do przymiotnika. Dotyczy to przymiotników kończących się na -l gdzie l jest podwajane. Uwaga: full/fully bad badly
careful carefully
mad madly
plain plainly
sudden suddenly
beautiful beautifully
musical musically
-y staje się -ily: spółgłoska + y:
Porównaj: samogłoska + y
happy
(day - noun)
happily
daily
busy busily
funny funnily
dry drily/dryly
sly slyly
Usuń -e i dodaj -ly dla zakończeń na -ie: noble nobly
able ably
nimble nimbly
possible possibly
whole wholy
Inne przymiotniki kończące się na -e zachowują -e kiedy dodajemy -ly: extreme extremely
tame tamely
Wyjątki: due duly
true truly
Przymiotniki kończące się na -ic wykorzystują -ally: fantastic fantastically
basic basically
systematic systematically
Exception: public publicly

Niektóre przysłówki mają dwie formy, które mogą mieć to samo znaczenie:
I bought this car cheap/cheaply.

Niektóre z nich mogą mieć różne znaczenia:
I work hard and play hard. He did hardly any work today.