Przysłówki stopnia po angielsku

Przysłówki stopnia odpowiadają na pytanie: Do jakiego stopnia?

Najczęściej używanymi przysłówkami stopnia są:
almost, altogether, barely, a bit, enough, fairly, hardly, nearly, quite, rather, somewhat, too.

Przysłówki stopnia są używane przed wyrazami, które modyfikują:
- przemiotniki: quite good
- przysłówki: quite quickly
- czasowniki: I quite enjoy it.
- rzeczowniki: quite an experience.