Pytania w czasach ciągłych w angielskim


Tabelka poniżej pokazuje sposób w jaki tworzymy pytania w czasach ciągłych w języku angielskim.

Twierdzenia Pytania
Past Continuous I was writing an email yesterday at 5 p.m. What was I writing yesterday at 5 p.m.?
You were writing an email yesterday at 5 p.m. What were you writing yesterday at 5 p.m.?
He/She/It was writing an email yesterday at 5 p.m. What was he/she/it writing yesterday at 5 p.m.?
We/You/They were writing an email yesterday at 5 p.m. What were we/you/they writing yesterday at 5 p.m.?
Present Continuous I am writing an email now. What am I writing now?
You are writing an email now. What are you writing now?
He/She/It is writing an email now. What is he/she/it writing now?
We/You/They are writing an email now. What are we/you/they writing now?
Future Continuous I'll be writing an email tomorrow at 5 p.m. What will I be writing tomorrow at 5 p.m.?
You'll be writing an email tomorrow at 5 p.m. What will you be writing tomorrow at 5 p.m.?
He/She/It will be writing an email tomorrow at 5 p.m. What will he/she/it be writing tomorrow at 5 p.m.?
We/You/They will be writing an email tomorrow at 5 p.m. What will we/you/they be writing tomorrow at 5 p.m.?