Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne ćwiczenia angielski

Ćwiczenie Które z podanych poniżej rzeczowników są policzalne, a które są niepoliczalne. Wybierz właściwe wyrazy: countable dla rzeczowników policzalnych i uncountable dla rzeczowników niepoliczalnych. Potrzebujesz pomocy? Rzeczowniki
bicycle
car
chair
cheese
flour
grass
hand
person
road
tooth