Present perfect lub past simple ćwiczenia

Ćwiczenie Wybierz właściwe zwroty lub wyrażenia w języku angielskim aby uzupełnić zdania w czasie Past Simple lub Present Perfect. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Perfect Simple