Tłumaczenia zdań z polskiego na angielski sprawdzian - odpowiedzi

 • 1. Powiedział mi, że wszędzie tego szukał.
 • He told me he had looked for it everywhere.
 • 2. Nie mogliśmy otworzyć drzwi, ponieważ zgubiliśmy nasze klucze,
 • We couldn’t open the door because we had lost our keys.
 • 3. Skoro tylko usłyszałam o jego wypadku, pobiegłam mu pomóc.
 • As soon as I had heard about the accident I ran to help him.
 • 4. Ona zaczęła płakać, gdy światło zgasło,
 • She began to cry when the light had gone out.
 • 5. W czasie gdy go poznałem, (on) już był po studiach (on już skończył studia).
 • By the time I met him he had already finished his studies.
 • 6. Zapytałem ją, czy dobrze się czuje.
 • I asked her if she was all right.
 • 7. Ona nie wydaje się rozumieć, że ja tylko staram się ochronić ją przed wszystkimi problemami jakie będzie miała.
 • She doesn’t seem to understand that I only try to protect her from all the problem she will have.
 • 8. Oczywiście nie mogę jej zabronić wyjść za mąż.
 • Of course I can’t forbid her to get married.
 • 9. Czy nie zgodzisz się ze mną, że jest bardzo prawdopodobne, że ten mężczyzna jest zainteresowany wyłącznie jej pieniędzmi?
 • Don’t you agree with me that it is very likely that this man is interested only in her money.
 • 10. Betty nie może oczekiwać ode mnie, że przestanę widywać moją matkę.
 • Betty can’t expect me to stop seeing my mother.
 • 11. Co to ma wspólnego z pogodą?
 • What has it got to do with the weather?
 • 12. Jego mama nie zawsze pamięta, że zapłaciła swoje rachunki.
 • His mother doesn’t always remember paying her bills.