Tłumaczenie na język angielski zdań - odpowiedzi

 • To było oczywiste, że nie pamiętał zaprosić mnie do teatru.
 • It was obvious that he didn’t remember to invite me to the theatre.
 • W kim nie powinienem się zakochać? Z kim powinienem się ożenić?
 • Who shouldn’t I fall in love with? Who should I get married to?
 • On nie myślał, że ona za niego wyjdzie za mąż.
 • He didn’t’ think she would marry him.
 • On powiedział, że małżeństwo nie wchodzi w grę.
 • He said the marriage was out of the question.
 • Oni nam powiedzieli, że nie rozumieją swoich błędów.
 • They told us they didn’t’ understand their mistakes.
 • Ona powiedziała, że ma wielką ochotę zaprosić nas do swojego mieszkania.
 • She said she was eager to invite us to her house.
 • Zdałem sobie sprawę, że będę musiał to pożyczyć do mojego zięcia.
 • I realized that I would have to borrow it from my son-in-law.
 • Ona powiedziała, że on nam uwierzy i nie będzie musiał czytać tych opisów.
 • She said that it didn’t matter. / It made no difference to her. / It was all the same to her.
 • Wierzyłem, że on nam uwierzy i nie będzie musiał czytać tych opisów.
 • I believed that he would believe us and he wouldn’t have to read these descriptions.
 • Ona obiecała, że będzie prać jego koszule tylko w tym proszku.
 • She promised to wash his shirts only with this detergent.