Tłumaczenie z polskiego na angielski - odpowiedzi

 • Pamiętam, że zamknąłem wszystkie okna w pokoju mojego brata.
 • I remember closing all the windows in my brother’s room.

 • Ona powiedziała, żeby napisać tamten list do mojego wujka.
 • She remembered to write that letter to my uncle.

 • On jest fryzjerem of 19 lat. Pracuje jako fryzjer od 1993 roku.
 • He has been a hairdresser for 19 years. He has been working as a hairdresser since 1993.

 • On jeszcze nigdy nie spadł z drzewa. Ja też nie.
 • He has never fallen from a tree. Neither have I. / Nor have I.

 • Jeśli będę chciał zabronię im rysować słonie w tych zeszytach.
 • If I want I will forbid them to draw elephants in these copybooks.

 • Oni nie potrzebują żadnych nowych kapeluszy dla siebie.
 • They don’t need any new hats for themselves.

 • On przyjechał do Londynu 18 listopada 1984 roku o godzinie 22.30.
 • He arrived in London on 18th November 1984 at 10.30 pm.

 • Jutro rano jedziemy do Leeds. Pociąg wyrusza o 11.30.
 • We are going to Leads tomorrow morning. The train leaves at 11.30.

 • Ich wakacje rozpoczną się w styczniu a nasze skończą się 11 marca.
 • Their holidays will start in January and ours will finish on March 11th.

 • Wytłumacz mi dlaczego ty zawsze musisz postawić na swoim.
 • Explain to me why you always have to have your own way.