Tłumaczenie zdań na angielski - odpowiedzi

 • Okna, które widziałeś w domu swojego sąsiada są mniejsze niż twoje.
 • The windows which you saw in your neighbour's house are smaller than yours.

 • Czy te pieniądze, które wydałeś w ubiegłym tygodniu były twoje?
 • Was the money you spent last week yours?

 • To były dzieci, których rodzice byli bezrobotni i nieszczęśliwi.
 • These were the children whose parents were unemployed and unhappy.

 • Czy to nie jest piekarz, którego poznałem cztery tygodnie temu?
 • Isn’t it the baker I got to know 4 weeks ago?

 • To była główna przyczyna dlaczego nie chciałem zostać pilotem.
 • That was the main reason why I didn’t want to become a pilot.

 • On kiedyś zachowywał dobrą kondycję, a dziś ma nadwagę.
 • He used to keep fit and today he is overweight.

 • Jak długo pracujesz jako bibliotekarka? Kiedy dostałaś tę pracę?
 • How long have you been working as a librarian? When did you get this job?

 • Od ubiegłego roku w naszym ogrodzie nie ma żadnych ławek.
 • Since last year there have been no benches in our garden.

 • Oni nie powinni byli prosić nikogo o pomoc.
 • They shouldn’t have asked anybody for help.

 • Policja właśnie znalazła pieniądze, które były schowane w bucie.
 • The police have just found the money hidden in the shoe.