Tryb rozkazujący ćwiczenie

Ćwiczenie Dopasuj następujące zdania z osobami lub sytuacjami, których one mogą dotyczyć. Potrzebujesz pomocy? Gramatyka
Don’t touch that!
Look both ways.
Dress warmly!
Don’t bend your knees.
Mark each answer true or false.
Come in. Make yourself at home.
Add a little more pepper.