Used to, would ćwiczenia

Ćwiczenie Wybierz właściwe formy wyrażeń aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Gramatyczne objaśnienia