Zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze

Ćwiczenie Wpisz właściwe zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze, aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Zaimki
Have you met grandfather? ( they )
parents say the garden is . ( she / they )
It wasn’t mistake, it was . ( I / they )
It’s isn’t car, it’s . ( he / she )
brother thinks the car is . ( I / we )
car wasn’t working, so I used . ( I / he )
house is smaller than . ( we / they )
The decision is . ( they )
The dog wants dinner. ( it )
You know it’s not money. It’s . ( you / I )