British English vs. American English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
British English American English Znaczenie
dialogue dialog dialog
dinner jacket tux, tuxedo smoking
directory enquiries directory assistance informacja o numerach telefonicznych
diversion detour objazd
doctor's surgery doctor's office gabinet lekarski
double cream heavy cream kremówka, ciasto z kremem
draught draft szkic, zarys
draughts (game) checkers warcaby
drawing pin thumbtack pinezka
dress circle balcony pierwszy balkon, parter (w teatrze)
dressing gown bathrobe, robe, dressing gown szlafrok
drink driving drunk driving jazda samochodem po pijanemu
driving licence driver's license prawo jazdy
driving wheel steering wheel kierownica
duffle coat duffle coat prochowiec, rodzaj płaszcza
dummy pacifier smoczek
dustbin garbage can, ash-can, trash can kosz na śmieci
duvet bedspread kołdra
dynamo generator prądnica, dynamo
debebtures bonds obligacje, listy zastawne
draper's shop dry-goods store sklep tekstylny
doss house flophouse nora, noclegownia
dustman garbage man śmieciarz
Twoja wyszukiwarka