British English vs. American English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
British English American English Znaczenie
label tag etykietka, metka
labour labor praca, robota
Ladies ladies' room damska toaleta
ladybird ladybug biedronka
lager beer jasne piwo
to lay the table to set the table nakrywać do stołu
lead leash smycz
letterbox mailbox skrzynka na listy
life jacket life vest kamizelka ratunkowa
lift elevator winda
liquidizer blender mikser
litre liter litr
lorry truck ciężarówka
lost property lost and found przedmiot znaleziony
luggage baggage, luggage bagaż
Twoja wyszukiwarka