British English vs. American English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
British English American English Znaczenie
school report report card świadectwo pracy ucznia w szkole
secondary school high school szkoła średnia, liceum, ogólniak
semi-detached house duplex bliźniak (dom)
share stock akcje
shop store sklep
shop assistant sales clerk sprzedawca, ekspedient
single ticket one-way ticket bilet w jedną stronę
skipping rope jump rope skakanka
sledge sled sanie, saneczki
solicitor lawyer doradca prawny
Sorry. Excuse me. Przepraszam.
spanner wrench klucz płaski
sports day fields day dzień sportu
state school public school szkoła państwowa
stock inventory inwentarz
store superstore hipermarket
storey story piętro
subway underpass przejście podziemne
sultana raisin rodzynek
suppose (v.) to guess przypuszczać
sweet shop candy store sklep ze słodyczami
Twoja wyszukiwarka