False friends w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
gallery galeria galera, galery galley, galleys
garb ubiór, strój garb hump
gastronome smakosz gastronom cook, restaurateur
gem klejnot, kamień szlachetny gem game
gen GB infml informacje, dane gen gene
genial miły, przyjazny genialny brilliant
glut przesycenie, nasycenie (rynku) glut slob
gnat komar gnat bone
grab chwytać grabić rake; plunder, pillage
grunt chrząknięcie grunt soil, land
guerrilla partyzant goryl gorilla, bodyguard
gum dzięsło guma rubber, chewing gum
gust podmuch, powiew gust taste
gusto werwa, zapał gust taste
gymnasium siłownia, sala gimnastyczna gimnazjum secondary school

© 2013 Focus English School, Polityka Cookies

Twoja wyszukiwarka