Focus English Online .

False friends w języku angielskim

False friends w języku angielskim określa się wyrazy, które na pierwszy rzut oka wydają się mieć bardzo podobne znaczenie do wyrazów w języku polskim. Z całą pewnością większość osób przetłumaczyłaby wyraz 'actually' jako aktualnie, a 'eventually' jako ewentualnie.

Słownik, który stworzyliśmy zawiera większość wyrazów określanych powszechnie jako false friends. Wyrazy te zostały pogrupowane alfabetycznie, dlatego nie powinno być większych kłopotów z odszukaniem określonych słówek. W słowniku podajemy także polskie odpowiedniki false friends wraz z angielskim tłumaczeniami.

Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
abnegation poświęcenie abnegacja untidiness, slovenliness
absurd absurdalny absurd absurdity, nonsense
academic nauczyciel akademicki akademik hostel
accord porozumienie, ugodnienie akord (mus.)chord; piece-work
actual faktyczny aktualny current, present; up-to-date
actuality rzeczywistość aktualność topicality
actually w rzeczywistości, właściwie, rzeczywiście aktualnie currently
adapter trójnik, rozgałęziacz adapter record player
adept biegły adept student, learner
antics błazeństwa, figle; wyskoki antyk, antyki (starożytność) antiquity; (zabytkowy przedmiot) antique
appelation nazwa, tytuł apelacja appeal
application podanie, zastosowanie, nałożenie legal training, applique
assistance pomoc asysta company, escort
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
bark kora bark shoulder
bat nietoperz bat whip
baton batuta baton bar (of chocolate)
benzene benzen benzyna petrol
billet kwatera bilet ticket
billion miliard bilion trillion
blanket koc blankiet blank form
blazer marynarka blezer cardigan
box boksować boks boxing
bucket wiadro bukiet bouquet
buffoon wesołek, błazen bufon boaster
brat bachor, brzdąc brat brother
brew napar, mikstura brew eyebrow
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
camping biwakowanie kemping camping site, campsite
carnation goźdźik karnacja complexion
cartoon kreskówka, komiks karton cardboard, cardboard box
cask beczka kask helmet
censure (n) nagana cenzura censorship
chalet domek letniskowy, szałas pasterski szalet public toilet
chef kucharz, szef kuchni szef boss
closet szafa wnękowa klozet toilet, loo
cod dorsz kod code
collide zderzać się kolidować to clash with; to be against the law
combatant żołnierz, bojownik kombatant veteran
compact puderniczka kompakt CD, CD player
complement uzupełnienie, skład, załoga komplement compliment
compositor zecer, składacz kompozytor composer
concourse zgromadzenie, zbiegowisko konkurs competition, contest
condition stan, warunek kondycja fitness
confection cukierek, słodycze, ciastko konfekcja ready-to-wear clothes
confident pewny siebie konfident informer
consequent wynikający z czegoś, będący następstwem konsekwentny consistent
consequently w rezultacie konsekwentnie consistently
copper miedź koper dill
credence wiara, wiarygodność kredens sideboard
criminal przestępca kryminał detective story
curator kustosz kurator warden, superintendent of schools
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
data dane data date
desk biurko, ławka deska board
direction kierunek, reżyseria dyrekcja management
disposition usposobienie dyspozycja predisposition
divan tapczan dywan carpet
diversion objazd, odwrócenie kierunku dywersja sabotage
doze drzemka doza dose
dress sukienka, strój, odzież dres tracksuit
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
eventual ostateczny, końcowy ewentualny possible
eventually ostatecznie, w końcu ewentualnie if need be, alternatively
evidence dowód, dowody, zeznania ewidencja records, register
exalted wysoko postawiony, wniebowzięty egzaltowany pretentious, effusive, gushing, rapturous, enraptured
expedient dorażny środek ekspedient copy, specimen
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
fabric tkanina, konstrukcja, struktura fabryka factory
facet strona, aspekt, faseta facet fellow, guy
fart pierdnięcie fart luck, lucky streak, run of luck
floret cząstka kalafiora lub brokułów floret foil
fraction ułamek frakcja faction
fundamentals podstawowe zasady fundamenty foundations
furore skandal, szum, poruszenie furora success, fame
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
gallery galeria galera, galery galley, galleys
garb ubiór, strój garb hump
gastronome smakosz gastronom cook, restaurateur
gem klejnot, kamień szlachetny gem game
gen GB infml informacje, dane gen gene
genial miły, przyjazny genialny brilliant
glut przesycenie, nasycenie (rynku) glut slob
gnat komar gnat bone
grab chwytać grabić rake; plunder, pillage
grunt chrząknięcie grunt soil, land
guerrilla partyzant goryl gorilla, bodyguard
gum dzięsło guma rubber, chewing gum
gust podmuch, powiew gust taste
gusto werwa, zapał gust taste
gymnasium siłownia, sala gimnastyczna gimnazjum secondary school
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
hardy odporny hardy proud, haughty
hazard zagrożenie, niebezpieczeństwo hazard gambling
heml ster hełm helmet
herb ziele, zioło herb coat of arms, crest, emblem
heroine bohaterka heroina heroin
honorary honorowy honorarium fee, royalty
hurt ból, cierpienie hurt wholesale
hydraulics hydraulika, hydromechanika techniczna hydraulicy plumbers
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
incidentally nawiasem mówiąc incydentalne occasionally
interpreter tłumacz ustny interpretator commentator
interpreting tłumaczenie ustne interpretacja rendition rendering
invention wynalazek, wynalezienie inwencja inventiveness
jar słoik jar gorge
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
jar słoik jar gorge
journal czasopismo żurnal (fashion) magazine
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
kit zestaw, ekwipunek, komplet kit putty
knot węzeł, supeł knot wick
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
lecture wykład lektura reading, reading material
legitimacy zasadność, legalność legitymacja card, membership card
list lista, spic list letter
local miejscowy lokal accommodation, restaurant
loch jezioro loch dungeon
locum zastępstwo lokum accommodation, venue
lot zestaw, grupa, los lot flight
lucre mamona lukier icing
lump bryła, kostka lump bum
lunatic szaleniec lunatyk sleepwalker
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
mascara tusz do rzęs maszkara monster, scarecrow
mat dywanik, wycieraczka, podkładka mat checkmate
mayor burmistrz major major
medicinal leczniczy medyczny medical
memento pamiątka memento reminder, warning
meritorious chwalebny, zasłużony merytoryczny factual
mgr manager mgr Master of Science - MSc; Master of Arts - MA
mimic imitator mimika facial expression, countanance
mores obyczaje mores discipline
motor silnik motor motorcycle, motorbike
muss bałagan mus mousse; necessity, a must
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
nit gnida, dureń nit rivet
novelist powieściopisarz, powieściopisarka nowelista short-story writer
numeral liczebnik numer number, size, issue
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
obligation zobowiązanie, obowiązek obligacja bond
obscure mało znany, niejasny obskurny shabby, scruffy
occassional sporadyczny, przelotny okazyjny chance, bargain
occupant mieszkaniec, lokator okupant invador, occupier, occupying force
odour zapach odór stench, reek
olive oliwka, drzewo oliwne oliwa olive oil, oil
oppression ucisk opresja trouble
ordinarily zwyczajnie ordynarnie rudely, vulgarly
ordinary zwykły, normalny ordynarny rude
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
pamphlet broszura pamflet lampoon
paragon wzór paragon receipt
parapet gzyms parapet window sill
parking parkowanie parking car park, parking lot
pasta makaron pasta paste, toothpaste, shoe polish
pathetic żałosny patetyczny exalted, lofty
paw łapa paw peacock
pension emerytura pensja salary, pay
pensioner emeryt pensjonariusz guest, boarder, inmate
photograph fotografia, zdjęcie fotograf
physician lekarz fizyk physicist, physics teacher
physique budowa (ciała) fizyka physics
pole słup, maszt, biegun pole field
polygon wielokąt poligon range, training ground
post poczta, stanowisko, słup post fast
pot garnek, dzbanek, słoik, doniczka pot sweat, perspiration
pretence pozory pretensja grudge, grievance
prom bal w szkole średniej prom ferry, space shuttle
prosaic prozaiczny prozaik prose writer
prospect perspektywa, szansa prospekt prospectus, brochure
protection ochrona pretekcja favouritism
provision zaopatrzenie prowizja commission
pulpit ambona pulpit desktop, console, music stand
pupil uczeń, źrenica pupil favourite
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
rapport porozumienie, wzajemne zrozumienie raport report
receipt pokwitowanie, paragon recepta prescription
reclamation rekultywacja reklamacja complaint
recolletion wspomnienie rekolekcje retreat
refer odnosić się, odsyłać referować to report on something
rent czynsz renta pension
resort miejscowość wypoczynkowa resort department
revenge zemsta rewanż repay, return match
revers wyłóg rewers reverse, tails, IOU
rota harmonogram, grafik rota army unit, troop
rover wędrowiec, włóczęga rower bicycle, bike
rower wioślarz rower bicycle, bike
rumour pogłoska, plotka rumor rumble
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
salad saładka sałata lettuce
segment część, odcinek, cząstka segment wall unit set, terraced house
sinus zatoka sinus sine
smack klaps smak taste, flavour
speaker mówca, prelegent spiker announcer
stadium stadion stadium stage
step krok, stopień step steppe
stop przystanek, kropka stop alloy, brake light
strata warstwa strata loss
swat uderzenie, pacnięcie swat matchmaker
sympathy współczucie sympatia liking, girlfriend, boyfriend
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
talon pazur, szpon talon coupon, voucher
tobacco tytoń tabaka snuff
tract przestrzeń, traktat trakt track
tramway linia tramwajowa tramwaj tram
trillion bilion trylion quintillion
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
utilization wykorzystanie utylizacja recycling
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
valet służący walet jack, knave
valour dzielność, męstwo walor advantage, value, virtue
vagaris dziwactwa, kaprysy wagary truancy, hooky
velvet aksamit welwet velveteen
vicar pastor wikary curate
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
walkover łatwe zwycięstwo walkower default
wallet portfel walet jack, knave