False friends w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
hardy odporny hardy proud, haughty
hazard zagrożenie, niebezpieczeństwo hazard gambling
heml ster hełm helmet
herb ziele, zioło herb coat of arms, crest, emblem
heroine bohaterka heroina heroin
honorary honorowy honorarium fee, royalty
hurt ból, cierpienie hurt wholesale
hydraulics hydraulika, hydromechanika techniczna hydraulicy plumbers

© 2013 Focus English School, Polityka Cookies

Twoja wyszukiwarka