False friends w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
incidentally nawiasem mówiąc incydentalne occasionally
interpreter tłumacz ustny interpretator commentator
interpreting tłumaczenie ustne interpretacja rendition rendering
invention wynalazek, wynalezienie inwencja inventiveness
jar słoik jar gorge

© 2013 Focus English School, Polityka Cookies

Twoja wyszukiwarka