False friends w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
mascara tusz do rzęs maszkara monster, scarecrow
mat dywanik, wycieraczka, podkładka mat checkmate
mayor burmistrz major major
medicinal leczniczy medyczny medical
memento pamiątka memento reminder, warning
meritorious chwalebny, zasłużony merytoryczny factual
mgr manager mgr Master of Science - MSc; Master of Arts - MA
mimic imitator mimika facial expression, countanance
mores obyczaje mores discipline
motor silnik motor motorcycle, motorbike
muss bałagan mus mousse; necessity, a must

© 2013 Focus English School, Polityka Cookies

Twoja wyszukiwarka