False friends w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
walkover łatwe zwycięstwo walkower default
wallet portfel walet jack, knave

© 2013 Focus English School, Polityka Cookies

Twoja wyszukiwarka