Kraje: wyspy Brytyjskie - mapka

Mapka przedstawiające wyspy Brytyjskie
Dopasuj liczby z nazwami krajów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4+5+6+7