American English vs. British English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
American English British English Znaczenie
railroad railway kolej
raincoat mackintosh płaszcz przeciwdeszczowy
raisin sultana rodzynek
regular normal normalny
rent (v.) to hire wynajmować
report card school report wykaz ocen
reservation booking rezerwacja
resume curriculum vitae życiorys, curriculum vitae, cv
give sb a ride give s.b. a lift podwieść kogoś
roast joint pieczeń
rubbers wellington boots kalosze
rummage sale jumble sale wyprzedaż rzeczy używanych
running shoes trainers buty do biegania
raise (in pay) rise podwyżka
rare (of meat) underdone, rare niedopieczony
recess (school) break przerwa wakacyjna
reform school borstal poprawczak, zakład poprawczy
restroom, ladies' room, men's room, toilet, lavatory lavatory, WC, toilet toaleta, ubikacja
roadster two seater samochód otwarty
rock garden rockery ogród skalny
roomer, tenant, lodger lodger, tenant lokator
rooster cock kogut
roundhouse (railroad) running shed, roundhouse parowozownia
round-trip ticket return ticket bilet w obie strony
rumble seat dickey-seat siedzenie składane, wąskie siedzenie z tyłu
run (in a stocking) ladder oczko