Angielski narodowości test

Dopasuj angielskie nazwy narodowości do podanych osób lub rzeczy.
Barack Obama
Angela Merkel
Bruce Lee
Matryoshka doll
boomerang
croissant
spaghetti
Donald Tusk
tango
samba
Big Ben
flamenco
Zeus
Sony