Angielski przymiotniki kolejność ćwiczenia 4

Uszereguj podane wyrazy we właściwej kolejności tak aby utworzyć poprawne wyrażenie w języku angielskim zwracając szczególną uwagę na prawidłową kolejność przymiotników.