Angielski przysłówki ćwiczenie 1

Uszereguj podane wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne zdania w języku angielskim. Zwróć uwagę na prawidłowe miejsce przysłówków częstotliwości w szyku zdania.