Angielski synonimy ćwiczenia

Angielski synonimy ćwiczenia. Dopasuj wyrazy do podanych definicji lub synonimów w języku angielskim.
tell somebody about the danger
escape the punishment
heartbroken
have good relationship
not pass / not succeed
go on ( doing sth) = continue
deal with
sternly
recover / cure
really bad in taste