Angielskie przedimki przed rzeczownikami

Przedimki określone i nieokreślone są używane przed rzeczownikami lub wyrazami, które zachowują się jak rzeczowniki. Dlatego właśnie przedimki są rodzajem określnika.
The car is safe and fast.
It is only a wish.

Należy pamiętać, że nie każdy rzeczownik musi mieć przed sobą przedimek. Możliwe jest również użycie innych określników takich jak na przykład this, that, his, my, some, no lub może równie dobrze nie być żadnego przedimka. Brak przedimka przed rzeczownikiem określamy jako zero article czyli przedimek zerowy.
She owns this car.
There are some people in the park.
She had bread and cheese for breakfast.

Pomiędzy przedimkiem a rzeczownikiem może występować kilka rodzajów wyrazów, na przykład:
It’s a quite interesting story.

Przedimki nie mogą występować samodzielnie w zdaniu. Zawsze musi być użyty jakiś wyraz lub nawet kilka wyrazów po nich.

Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób można klasyfikować angielskie rzeczowniki i jak należy używać z nimi przedimków.

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA
bez przedimka z przedimkiem 'a' lub 'an' z przedimkiem 'the' bez przedimka z przedimkiem 'a' lub 'an' z przedimkiem 'the'
1 cake a cake the cake cakes - the cakes
2 - a car the car cars - the cars
3 money - the money - - -
4 - - - scissors - the scissors
5 Paris - - - - -
6 - - the Hague - - -
7 - - - - - the Himalayas

UWAGA: Przedimek nieokreślony nigdy nie jest używany z rzeczownikami w liczbie mnogiej!

Rzeczowniki, które są nazwami własnymi (proper nouns) (tabelka powyżej: 5, 6, 7) mogą być użyte tylko w połączeniu określonymi przedimkami.

Największą grupę rzeczowników stanowią rzeczowniki odnoszące się do rzeczy, które można policzyć. Takie rzeczowniki mogą mieć liczbę pojedynczą jak również liczbę mnogą (tabelka powyżej: 2) i są określane w języku angielskim jako (count / countable nouns) rzeczowniki policzalne.

W języku angielskim występuje duża grupa rzeczowników, które uważane są za rzeczowniki niepoliczalne (uncount / uncountable nouns) i w których przypadku nie jest możliwe użycie przed nimi przedimka nieokreślonego a, ani nie jest możliwe utworzenie ich liczby mnogiej.

Istnieje także grupa rzeczowników, które posiadają wyłącznie liczbę mnogą (tabelka powyżej: 4) i które nigdy nie mogą być użyte w liczbie pojedynczej i co za tym idzie nie mogą być poprzedzone przez przedimek nieokreślony a.

Jest również grupa rzeczowników, które mogą być zarówno rzeczownikami policzalnymi jak również niepoliczalnymi (tabelka powyżej: 1).