Focus English Online English version

British English vs. American English Słownik Online - Litera I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

British English vs. American English Dictionary jest obszernym zbiorem różnic występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami języka angielskiego. Różnice z zakresu słownictwa pogrupowane są alfabetycznie, aby ułatwić znalezienie właściwego odpowiednika w obu językach.

British vs. American English
Brytyjski Amerykański Polski
ice-hockey hockey hokej na lodzie
icing frosting lukier
icing sugar powdered sugar cukier puder
ill nauseated dotknięty przez mdłości
indicator turn signal kierunkowskaz
injection shot zastrzyk
insect bug owad, robak
interval intermission przerwa, pauza
inverted commas, quotation marks quotation marks cudzysłów
ironmonger hardware store sklep z wyrobami żelaznymi