Focus English Online English version

British English vs. American English Słownik Online - Litera Q

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

British English vs. American English Dictionary jest obszernym zbiorem różnic występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami języka angielskiego. Różnice z zakresu słownictwa pogrupowane są alfabetycznie, aby ułatwić znalezienie właściwego odpowiednika w obu językach.

British vs. American English
Brytyjski Amerykański Polski
quarrel argument kłótnia
quarrel (v.) to argue kłócić się
queue (v.) to line up stać w kolejce
quid buck funt / dolar