Angielski causative have ćwiczenia

Ćwiczenie

Uzupełnij następujące zdania w języku angielskim używając konstrukcji have something done, wykorzystując wytłuszczone wyrazy. Użyj we wszystkich zdaniach angielskiego zaimka my.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
1. You need a photo for your passport. a photographer / take
I have to go to .
2. The toothache is unbearable. a dentist / pull out
I have to go to see .
3. There is something wrong with the brakes in your car. a mechanic / check
I have to call .
4. You need a smart suit for the wedding. a tailor / make
I have to go to .
5. The TV set is out of order. a serviceman / repair
I have to call .
6. The tap is leaking. a plumber / fix
I have to call .
7. Somebody have broken the window in your house. a glazier / put in
I have to call .
8. You are tired of your house. an estate agent / sell
I have to call .
9. Your watch doesn’t work well. a watchmaker / repair
I have to go to .
10. The roof in the house is leaking. a specialist / mend
I have to call .