Ćwiczenia z angielskiego can

Ćwiczenie

Dopasuj następujące połowy zdań aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim zawierające czasownik modalny can.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
He can go outside
I can’t wait
You can’t smoke
Can I pay by
I can’t get there
He can take a bus
She can bring it back
I can’t get to work
I can’t finish it
You can get a cup of tea