Nauka angielskich słówek online

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • ona może pojechać (wziąć) autobus
 • ona nie może wziąć taksówki
 • często jest wolno z powodu ruchu
 • podróż zajmuje około godziny
 • autobusy odjeżdżają co 20 minut
 • możesz jechać z prędkością 60 km na godz.
 • możesz jeść w pociągu
 • możesz podróżować tramwajem
 • nie możesz zjeść w restauracji o północy
 • nie możesz znaleźć taksówki z łatwością
 • nie możesz mieć 5 ludzi w taksówce
 • nie możesz jechać rowerem bezpiecznie
 • nie możesz palić w restauracji
 • nie możesz palić w metrze
 • ludzie jedzą przekąski
 • to zależy od pory dnia
 • zameldować się do odprawy do godziny 8
 • planowany przyjazd
 • planowany odjazd
 • numery lotów
 • samolot jest opóźniony
 • plan podróży
 • przejdź do bramki 34
 • natychmiast
 • ostatnie wezwanie
 • ochrona, bezpieczeństwo
 • został opóźniony
 • około
 • warunki pogodowe
 • pasażerowie są proszeni
 • tranzytowi pasażerowie
 • zamień się rolami
 • oni są rozwiedzeni
 • najlepsza odpowiedź
 • czuje się pewnie
 • powiedz to grzecznie
 • taśma klejąca
 • mazak
 • gumka
 • linijka
 • ENGLISH
 • she can take a bus
 • she can’t take a taxi
 • it is often slow because of the traffic
 • the journey takes about an hour
 • the buses leave every twenty minutes
 • you can drive at 60 kilometres an hour
 • you can eat on a train
 • you can travel by tram
 • you can’t eat in a restaurant at midnight
 • you can’t find a taxi easily
 • you can’t have five people in a taxi
 • you can’t ride a bicycle safely
 • you can’t smoke in a restaurant
 • you can’t smoke in the subway
 • people eat snacks
 • it depends on the time of day
 • check in by 8 o’clock
 • scheduled arrival
 • scheduled departure
 • the flight numbers
 • the plane is delayed
 • travel itinerary
 • proceed to gate 34
 • immediately
 • the last call
 • security
 • it has been delayed
 • approximately
 • weather conditions
 • passengers are requested
 • transit passengers
 • swap roles
 • they’re divorced
 • the best reply
 • I feel confident
 • say it politey
 • a sellotape
 • a felt-tip pen
 • a rubber
 • a ruler