Słownictwo: polski/angielski

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • on wygląda bardzo zwyczajnie
 • on ma około pięćdziesięciu lat
 • on ma brązowe włosy
 • on urodził się w Anglii
 • on miał bardzo ważny pomysł
 • on wynalazł radio
 • on poszedł do szkoły w Londynie
 • jego rodzice pracowali z komputerami
 • nie jest zaskakujące, że on pokochał komputery
 • on kochał je od wczesnego wieku
 • on opuścił szkołę poszedł na uniwersytet
 • on studiował fizykę
 • on zaczął interesować się komputerami
 • on zrobił swój pierwszy komputer
 • on skończył studia w 1974
 • on dostał pracę w firmie komputerowej
 • on zdecydował uczynić swój pomysł bezpłatnym
 • ludzie mogą wymieniać informacje
 • on dzielił warsztat z Bellem
 • on zrobił ‘gadający telefon’
 • jego żona była chora w łóżku
 • one mogła zadzwonić do niego
 • on nigdy nie wziął jego pomysłu
 • on był zbyt biedny aby zapłacić $250
 • nikt nie wierzył że to było ważne
 • on opisał wynalazek
 • prawdziwy wynalazca telefonu
 • on ukradł jego wspaniały pomysł
 • on nawet zdobył nagrodę Nobla
 • miał
 • poszedł
 • opuścił
 • stał się
 • zrobił
 • dostał
 • napisał
 • mógł
 • chciał
 • wziął
 • przyjechał
 • wierzył
 • ukradł
 • zdobył / wygrał
 • ENGLISH
 • he looks very ordinary
 • he’s about fifty years old
 • he has brown hair
 • he was born in England
 • he had a very important idea
 • he invented the radio
 • he went to school in London
 • his parents worked with computers
 • it isn’t surprising that he loved computers
 • he loved them from an early age
 • he left school and went to University
 • he studied physics
 • he became interested in computers
 • he made his first computer
 • he graduated in 1974
 • he got a job with a computer company
 • he decided to make his ideas free
 • people can exchange information
 • he shared a workshop with Bell
 • he made a ‘talking telephone’
 • his wife was ill in bed
 • she could call him
 • he never took his idea
 • he was too poor to pay the $250
 • nobody believed that it was important
 • he described the invention
 • the true inventor of the telephone
 • he stole his great idea
 • he even won a Nobel Prize
 • had
 • went
 • left
 • became
 • made
 • got
 • wrote
 • could
 • wanted
 • took
 • arrived
 • believed
 • stole
 • won