Focus English Online .

False friends w języku angielskim na literę A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
abnegation poświęcenie abnegacja untidiness, slovenliness
absurd absurdalny absurd absurdity, nonsense
academic nauczyciel akademicki akademik hostel
accord porozumienie, ugodnienie akord (mus.)chord; piece-work
actual faktyczny aktualny current, present; up-to-date
actuality rzeczywistość aktualność topicality
actually w rzeczywistości, właściwie, rzeczywiście aktualnie currently
adapter trójnik, rozgałęziacz adapter record player
adept biegły adept student, learner
antics błazeństwa, figle; wyskoki antyk, antyki (starożytność) antiquity; (zabytkowy przedmiot) antique
appelation nazwa, tytuł apelacja appeal
application podanie, zastosowanie, nałożenie legal training, applique
assistance pomoc asysta company, escort