Focus English Online .

False friends w języku angielskim na literę C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
camping biwakowanie kemping camping site, campsite
carnation goźdźik karnacja complexion
cartoon kreskówka, komiks karton cardboard, cardboard box
cask beczka kask helmet
censure (n) nagana cenzura censorship
chalet domek letniskowy, szałas pasterski szalet public toilet
chef kucharz, szef kuchni szef boss
closet szafa wnękowa klozet toilet, loo
cod dorsz kod code
collide zderzać się kolidować to clash with; to be against the law
combatant żołnierz, bojownik kombatant veteran
compact puderniczka kompakt CD, CD player
complement uzupełnienie, skład, załoga komplement compliment
compositor zecer, składacz kompozytor composer
concourse zgromadzenie, zbiegowisko konkurs competition, contest
condition stan, warunek kondycja fitness
confection cukierek, słodycze, ciastko konfekcja ready-to-wear clothes
confident pewny siebie konfident informer
consequent wynikający z czegoś, będący następstwem konsekwentny consistent
consequently w rezultacie konsekwentnie consistently
copper miedź koper dill
credence wiara, wiarygodność kredens sideboard
criminal przestępca kryminał detective story
curator kustosz kurator warden, superintendent of schools