Focus English Online .

False friends w języku angielskim na literę D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
data dane data date
desk biurko, ławka deska board
direction kierunek, reżyseria dyrekcja management
disposition usposobienie dyspozycja predisposition
divan tapczan dywan carpet
diversion objazd, odwrócenie kierunku dywersja sabotage
doze drzemka doza dose
dress sukienka, strój, odzież dres tracksuit