Focus English Online .

False friends w języku angielskim na literę L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
lecture wykład lektura reading, reading material
legitimacy zasadność, legalność legitymacja card, membership card
list lista, spic list letter
local miejscowy lokal accommodation, restaurant
loch jezioro loch dungeon
locum zastępstwo lokum accommodation, venue
lot zestaw, grupa, los lot flight
lucre mamona lukier icing
lump bryła, kostka lump bum
lunatic szaleniec lunatyk sleepwalker