Focus English Online .

False friends w języku angielskim na literę S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
salad saładka sałata lettuce
segment część, odcinek, cząstka segment wall unit set, terraced house
sinus zatoka sinus sine
smack klaps smak taste, flavour
speaker mówca, prelegent spiker announcer
stadium stadion stadium stage
step krok, stopień step steppe
stop przystanek, kropka stop alloy, brake light
strata warstwa strata loss
swat uderzenie, pacnięcie swat matchmaker
sympathy współczucie sympatia liking, girlfriend, boyfriend