Future Continuous budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Continuous
Zastosowanie czasu Future Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Continuous
Mowa zależna w Future Continuous
Strona bierna w Future Continuous
Ćwiczenia Future Continuous

Naukę budowy zdań w czasie Future Continuous rozpocznijmy od przykładowego zdania w tym czasie.

I will be writing a letter tomorrow.
(Ja) Będę pisał list jutro.

Tabelka poniżej pokazuje jakie elementy możemy wyróżnić w omawianym przez nas czasie.

podmiot + will + be + czasownik z
końcówką ing
+ reszta zdania

Jak widzimy na pokazanym przekładzie zdania w czasie Future Continuous składają się z następujących elementów: podmiot zdania, słówko will, które jest czasownikiem posiłkowym służącym do zasygnalizowania, że zdanie odnosi się do przyszłości. Wyrazu will nie tłumaczymy na język polski, ponieważ stanowi ono jedynie czasowniki posiłkowy, który nie ma odpowiednika w języku polskim. W przypadku tego wyrazu bardzo często mamy do czynienia z jego skróconą formą 'll. Następnym elementem jest czasownik be w swojej podstawowej formie. Należy pamiętać, że zwrot will + be jest dokładnie taki sam dla wszystkich osób. Nie tutaj żadnych wyjątków od tej zasady. Kolejną częścią omawianego czasu jest forma czasownik z końcówką ing, po której następuje reszta zdania.

Tabelka poniżej pokazuje jak wyglądają zdania w Future Continuous dla wszystkich osób ze skróconą formą czasownika modalnego will.

Liczba pojedyncza
I / you / he / she / it 'll be writing
working
running
exercising
Liczba mnoga
We / You / They 'll be crying
jogging
smoking
painting

Jak widzimy zdania w omawianym czasie mają dokładnie takie same formy dla wszystkich osób, o czym pisaliśmy wcześniej.

Future Continuous przeczenia

Tworzenie przeczeń w omawianym czasie poznamy na przykładzie następującego zdania:

I will not be writing a letter tomorrow.
(Ja) nie będę pisał listu jutro.

Przeczenia tworzymy dodając do wyrazu will przeczenie w formie słówka not. Ponieważ mamy do czynienia z czasem przyszłym, podobnie jak w przypadku wszystkich czasów Future, możemy posługiwać się skróconą formą przeczenia, co pokazuje tabelka poniżej.

will not = won't

Przeczenia różnią się od zdań twierdzących wyłącznie dodaniem wyrazu not do czasownika will. Zdania poniżej pokazują jak wyglądają przeczenia dla wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
I / You / He / She / It won't be
writing
waiting
running
begining
Liczba mnoga
We / You / They won't be
eating
drinking
watching
going

Future Continuous pytania

Tworzenie pytań rozpocznijmy również od przykładowego zdania.

Will you be writing a letter?
Czy będziesz pisał list?

Tworząc pytania w czasie Future Continous należy zmienić kolejność wyrazów i przez podmiotem zdania użyć czasownika posiłkowego will. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie tłumaczymy tego wyrazu jako czy, ponieważ sam szyk wyrazów tworzy pytanie.

When will you be writing a letter?
Kiedy będziesz pisał list?

Nawet jeżeli pytanie rozpoczyna się od wyrazu pytającego (w naszym przykładzie jest to when) należy pamiętać o zmianie kolejności słów w zdaniu. Wyjątkiem może być sytaucja w której będziemy mieli do czynienia z mową zależną (Reported Speech).