Gramatyka ćwiczenia should

Ćwiczenie

Dopasuj podane zdania z języku angielskim ze zdaniami w formie rady zawierającymi czasownik modalny should.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
It's raining.
It's too far to walk.
Someone doesn't know which way to go.
Someone is going to live overseas.
Someone has to get up early in the morning.
Someone hasn't got any money with them.
It's going to be a cold day.
Someone is tired out.
Someone has seen somebody breaking into a shop window.
Someone is feeling hot and has a headache.