Czasowniki do vs. make w języku angielskim

Gramatyczne objaśnienia W języku angielskim występuje grupa czasowników, które występują razem z przyimkami. Do tej grupy należą następujące czasowniki. Ćwiczenia Czasowniki

Combinations with 'do':


Verb Znaczenie
to do a bad turn oddać / wyświadczyć komuś złą przysługę
to do a brisk trade
we've been doing a brisk trade in mobiles
telefony komórkowe świetnie się sprzedają
to do a good turn oddać / wyświadczyć komuś przysługę
to do somebody a favour zrobić komuś przysługę
to do damage zrobić szkody
to do good zrobić dobrze
to do no good nie zrobić nic dobrego
to do harm zrobić krzywdę
to do no harm nie zrobić krzywdy
to do an injury doznać kontuzji
to do justice
to do a kindness
to do a service wykonać usługę

to do a service

Verb Znaczenie
to do business
to do a deal with somebody
to do a lot of mischief
to do a somersault
to do a somersault
to do aerobics
to do drugs
to do one's duty
to do one's duty
to do a job
to do something for a living
to do one's job/work

+ household tasks

Verb Znaczenie
to do the cooking
to do the gardening
to do the ironing
to do the shopping
to do the washing
to do the washing-up

+ places

Verb Znaczenie
to do the sights
to do Rome in a day

+ speed, distance

Verb Znaczenie
My BMW does 150 miles an hour.
My Audi does twenty miles to the gallon.

+ subjects

Verb Znaczenie
to do Art
to do English
to do an experiment
to do one's homework
to do a lesson
to do research
to do the beds (=to clean)
to do the kitchen (=to clean)
to do one's hair
to do one's nails

Combinations with 'make':

Verb Znaczenie
to make an accusation
to make an agreement
to make an agreement
to make an apology
to make an application
to make an attempt
to make a bargain
to make a bed
to make a bid
to make a bill
to make a booking
to make a break
to make a budget
to make a cake
to make a (phone)call
to make a career
to make a cash bid
to make a change
to make a charge
to make a choice
to make a claim
to make a comeback
to make a comment
to make a commitment
to make a complaint
to make a connection
to make a contract
to make a contribution
to make a criticism
to make a cure
to make a deal
to make a decision
to make a declaration
to make a deduction
to make a demand
to make a diagnosis
to make a difference
to make a discovery
to make a display
to make a distinction
to make a donation
to make an effort
to make an escape
to make an excuse
to make a fool
to make a fortune
to make a fuss
to make a guess
to make a habit of something
to make history
to make a hypothesis
to make an impression
to make an inquiry
to make a journey
to make a law
to make a list
to make a living
to make a loss
to make love
to make a mess
to make a mistake
to make money
to make a move
to make a name for oneself
to make a noise
to make a note
to make an offer
to make a payment
to make a point
to make a present
to make a profit
to make progress
to make a promise
to make a proposal
to make a purchase
to make a record
to make a reference
to make a remark
to make a report
to make a request
to make room for ...
to make a row
to make rules
to make a scandal
to make a scene
to make a search
to make a selection
to make sense of
to make a show
to make a sign
to make a speech
to make a statement
to make a start
to make a success of
to make a survey
to make a tender
to make a transfer
to make a trip
to make trouble
to make a turn to the right
to make use of
to make war
to make one's way to a place
to make a will
to make a wish