Czasowniki nieregularne czas przeszły angielski

Ćwiczenie

Wybierz właściwe formy podanych czasowników nieregularnych.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki