Czas przeszły angielski czasowniki - krzyżówka

Ćwiczenie

Uzupełnij następującą krzyżówkę wpisując odpowiednie formy czasowników nieregularnych w języku angielskim. Aby rozpocząć to ćwiczenie kliknij na konkretną cyfrę znajdującą się w pojedynczym polu.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
  1    2     3         4      
            5        
6        7     8         9    
            10    11      
     12        13         
   14                 
          15          
            16        
  17         18    19         
 20              21       
22          23            
                  
24        25         26