Czas przeszły czasowniki nieregularne angielski - krzyżówka

Ćwiczenie

Uzupełnij następującą krzyżówkę wpisując odpowiednie formy czasowników nieregularnych w języku angielskim. Aby rozpocząć to ćwiczenie kliknij na konkretną cyfrę znajdującą się w pojedynczym polu.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
 1   2    3    4   
5      6   7    
   8      
  9       
10   11       12   
13      14   15    
16      17     
   18      
19   20   21      22   
 23      24    
 25        
 26      27    
28      29     
30