Gerund vs. bezokolicznik


W przypadku niektórych czasowników zmienia się znaczenie w zależności od tego czy jest użyty gerund czy forma bezokolicznikowa.

Forget

  GERUND INFINITIVE
He forgot leaving the keys at home. He forgot to leave the keys at home.
znaczenie: On zapomniał, że zostawił klucze w domu. On zapomniał zostawić klucze w domu.

Remember

  GERUND INFINITIVE
I remembered posting / having posted the letters. I remembered to post the letters.
znaczenie: Pamiętałem, że wysłałem listy. Pamiętałem, żeby wysłać listy.

Regret

  GERUND INFINITIVE
I regretted leaving the company after ten years. We regret to inform you that you are dismissed.
znaczenie: Żałowałem, że opuściłem firmę. Z przykrością informujemy, że jest pan zwolniony.

Try

  GERUND INFINITIVE
Try holding your breath to stop sneezing. You really must try to overcome your shyness.
znaczenie: Spróbuj wstrzymać oddech, żeby przestać kichać. Naprawdę musisz spróbować pokonać nieśmiałość.

Stop

  GERUND INFINITIVE
I stopped smoking. I stopped to smoke.
znaczenie: Przestałem palić. Zatrzymałem się, żeby zapalić.

Go on

  GERUND INFINITIVE
He went on talking about his holidays. He went on to talk about his holidays.
znaczenie: On kontynuował mówienie o swoich wakacjach. On przeszedł do mówienia o swoich wakacjach.